Menüü

Uudised

Valgamaa tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamine
 

14:14 06.11.2023

Valgamaa Arenguagentuur ootab kandidaate Valgamaa tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamiseks.

Tunnustust antakse välja  viies kategoorias:

 • Valgamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja
 • Valgamaa tervisesõbralik organisatsioon või tööandja
 • Valgamaa tervise ja/või turvalisuse tegu (sisuline või ehituslik)
 • Valgamaa lasteaedade ja/või koolide tervise ja/või turvalisuse tegu
 • Valgamaa noorte vanuses 7-26 tervise ja/või turvalisuse tegu (klassitegu, kodutütred, noorkotkad, klassi matkad, laagrid, skaudid, noortekeskused).

Tervise ja turvalisuse auhindadega tunnustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on:

 • panustanud rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonna edendamisele maakonnas
 • panustanud rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonna edendamisele kogukonnas
 • algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujunemisele
 • kujundanud ja/või väärtustanud tervist toetavat ja turvalist elukeskkonda;
 • algatanud ja/või arendanud valdkondade ülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
 • pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonnas
 • aidanud kaasa tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse säilimisele ja arendamisel.

 

Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt. Ettepanek peab sisaldab järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (kuni üks A4 lehekülge), miks soovite kandidaati tunnustada. Samuti märkida ettepaneku tegija nime, ametit, kontakti, allkirja.

Tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamise statuut on leitav siit: https://valgamaa.ee/maakond/valgamaa-omavalitsuste-liit/tervise-ja-turvalisuse-noukogu/valgamaa-rahvatervise-ja-turvalisuse-noukogu/

Tunnustamise ettepanekuid oodatakse 01.12.2023 digitaalselt allkirjastatuna Valgamaa Arenguagentuuri rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaatori e-posti aadressile merle.liba@valgamaa.ee

Tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamine toimub Valgamaa tänugalal.

 

Info: Merle Liba, 53477433, merle.liba@valgamaa.ee

Tagasi