Menüü


Tulevased sündmused

04 mär
Valgamaa turismiseminar
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
kell 09:45
01 apr
Kagu-Eesti mentorklubi -  esitlus- ja müügitehnikad
Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus
08 apr
Alustava ettevõtja baaskoolituse I moodul
Valgamaa Kutsepõppekeskus
kell 09:45
21 apr
Alustava ettevõtja baaskoolituse II moodul
Valgamaa Kutseõppekeskus
kell 09:45

Programmid

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

 

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Valgamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotluste sügisvoor on avatud vahemikus 30.08.2019–01.10.2019.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

1)  meede 1 – kogukonna areng;

2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 

 

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Programmdokument ja taotlus- ning aruandevormid on leitavad aadressilt: http://www.valgamaa.ee/uldinfo/programmid   

Täiendav info (menetlusküsimused):

Monika Rogenbaum

Telefon 518 2380

E-post monika.rogenbaum@valgamaa.ee

 

Taotlejate nõustamine:

Aet Arula-Piir

Telefon 526 0236

E-post aet.arula@valgamaa.ee

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Kohaliku omaalgatuse programmi programmdokument

Programmi seletuskiri

Hindamismetoodika

2019 sügisvoor meede 1 koostamise abimaterjal
2019 sügisvoor meede 1 taotlusvorm
2019 sügisvoor meede 1 eelarvevorm
2019 sügisvoor meede 1 sisuaruande vorm
2019 sügisvoor meede 1 kuluaruande vorm

2019 sügisvoor meede 2 koostamise abimaterjal
2019 sügisvoor meede 2 taotlusvorm
2019 sügisvoor meede 2 eelarvevorm
2019 sügisvoor meede 2 sisuaruande vorm
2019 sügisvoor meede 2 kuluaruande vorm

 

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

2019 kevadvoor meede 1 koostamise abimaterjal
2019 kevadvoor meede 1 sisuaruande vorm
2019 kevadvoor meede 1 kuluaruande vorm

2019 kevadvoor meede 2 koostamise abimaterjal
2019 kevadvoor meede 2 sisuaruande vorm
2019 kevadvoor meede 2 kuluaruande vorm

2018 sügisvoor meede 1 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 1 kuluaruande vorm
2018 sügisvoor meede 2 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 2 kuluaruande vorm
 

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Heleena Jõgi, Mart Vanags, Triin Jaansalu ja Marika Muru.

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-16; L-P 10-14
15.05-15.09: E-P 10-17

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-17; L 10-14
15.05-15.09: E-R 10-17; L-P 10-15

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

Avatud:
01.06-21.08: E-P10-15
22.08-31.05: T-L 10-15; E,P SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

Avatud:
01.09-31.05: E-R 8-17 (lõuna 12-13)
01.06-31.08: E-R 9-17; L-P 10-14