Menüü

Kohaliku omaalgatuse programm

 

KOP 2021 kevadvooru saab taotlusi esitada ajavahemikul 01.04.2021 - 30.04.2021 kell 16.30. Taotlemine toimub elektroonselt e-toetuste süsteemis. 

Küsimuste korral palun pöörduge: aet.arula@valgamaa.ee.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teke ning püsimine.

Meetme „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot) projektidega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), projektidega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega: "Projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel".

16. 04 toimunud infopäeva slaididega saab tutvuda SIIN

Valga maakonna otseviited e-toetuste keskkonnas kevadvooru taotluste täitmiseks:


Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3712
Taotlusvormi näidisega saab tutvuda SIIN

Meede „Kogukonna areng“
https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3713
Taotlusvormi näidisega saab tutvuda SIIN

Enne taotluse esmakordset täitmist on võimalik tutvuda e-toetuste keskkonda tutvustavate juhistega  või juhendvideoga

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus on leitav SIIN
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda SIIN
Hindamismetoodika

Aruandevormi näidis


2020 sügisvooru aruandevormid ja hindamisjuhend:
Meede 1 sisuaruanne 2020 sügis

Meede 1 kuluaruanne 2020 sügis
Meede 2 sisuaruanne 2020 sügis
Meede 2 kuluaruanne 2020 sügis

2020 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1 sisuaruanne 2020 kevadvoor

Meede 1 kuluaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 sisuaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 kuluaruanne 2020 kevadvoor

2020 aasta aruanded palume saata aadressil kop@valgamaa.ee ;

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon.

 

Lisainfo, taotluste ja aruannete nõustamine: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant / programmide spetsialist,  tel 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee

 

Valga Turismiinfokeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

K - R 10 - 16
L - T  SULETUD!

Otepää Turismiinfokeskus
Lipuväljak 13, Otepää
+372 766 1200

T - R  10 - 16
L - E SULETUD!

Tõrva Turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 1699

AJUTISELT SULETUD!

 

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

T - L 9 - 17
E, P -  SULETUD!