Menüü

Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teke ning püsimine.

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida, taotlemise tähtaeg on 1. oktoober, kell 16.30.

Meetme „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot) projektidega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), projektidega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega: "Projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel".

 

Valga maakonna otseviited e-toetuste keskkonnas sügisvooru taotluste täitmiseks:


Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=4672
Taotlusvormi näidisega saab tutvuda SIIN

Meede „Kogukonna areng“
https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=4690
Taotlusvormi näidisega saab tutvuda SIIN

Enne taotluse esmakordset täitmist on võimalik tutvuda e-toetuste keskkonda tutvustavate juhistega  või juhendvideoga

Kokkuvõttev info nõuete ja näpunäidete osas  on leitav infopäeva slaidides

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus on leitav SIIN
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda SIIN
Hindamismetoodika

Aruandevormi näidis

2021 kevadvooru rahastatud projektid: 

Taotleja nimi Projekti nimi Summa
Taheva Valla Külade Selts Uma üülaat 2021 2 500,00
MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS Vana-Otepää mänguväljak 4 000,00
Ritsu Külaselts Tunne Eestimaad! 720
Mittetulundusühing Hummuli Arendus Külakiige ehitamine ja paigaldamine Hummuli parki 3 388,50
Mittetulundusühing Epre Arendus Laululava rekonstrueerimine 4 000,00
MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS Välitelk laudade ja pinkidega Pilkuse külale 
1 879,20
Lüllemäe Rahvaõpistu Kogukondlikud ühistegevused Lüllemäel 1 900,00
MTÜ LC Tõrva Mari Perepäev 1 989,00
Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla Tankla Õpilasmalev 2021 2 500,00
mittetulundusühing Kungla Muusikateatri jätkusuutlik arendamine Valga linnas 2 500,00
Nõuni Külaselts Nõuni Haridusakadeemia 2021/22 2 500,00


2020 kevadvooru aruandevormid:2020 sügisvooru aruandevormid ja hindamisjuhend:
Meede 1 sisuaruanne 2020 sügis

Meede 1 kuluaruanne 2020 sügis
Meede 2 sisuaruanne 2020 sügis
Meede 2 kuluaruanne 2020 sügis

Meede 1 sisuaruanne 2020 kevadvoor
Meede 1 kuluaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 sisuaruanne 2020 kevadvoor
Meede 2 kuluaruanne 2020 kevadvoor

2020 aasta aruanded palume saata aadressil kop@valgamaa.ee ;

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon.

 

Lisainfo, taotluste ja aruannete nõustamine: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant / programmide spetsialist,  tel 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee

 

Valga Turismiinfokeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

15.05 - 15.09

E - L 10 - 16
P  SULETUD!

16.09 - 14.05

K - R 10 -16
L - T SULETUD!

Otepää Turismiinfokeskus
Lipuväljak 13, Otepää
+372 766 1200

15.05 - 15.09

E - R  10 - 16
L - P SULETUD!

16.09 -14.05

T - R 11 - 15
L - E KOKKULEPPEL!

Tõrva Turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300

E - P  10:30 - 18:30

 

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

E - P  9 - 17