Menüü


Tulevased sündmused

01 nov
Gigantlillede maagia by Riina Kikas
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
01 nov
01 nov
Näitus "Gigantlillede maagia" by Riina Kikas
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
16 nov
Inglilaat
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
kell 12:00
16 nov
Kontsert tänujumalateenistus
Valga Jaani kirik
kell 18:00

Programmid

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

 

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

1)  meede 1 – kogukonna areng;

2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee hiljemalt 01.10.2018 kell 16.30. Hiljem laekunud taotlusi sisuliselt ei menetleta ja paberkandjal taotlust esitada ei saa!

 

 

Täiendav info (menetlusküsimused):

Monika Rogenbaum

Telefon 518 2380

E-post monika.rogenbaum@valgamaa.ee

 

Taotlejate nõustamine:

Aet Arula

Telefon 526 0236

E-post aet.arula@valgamaa.ee

 

KOP kevadvooru taotluste tähtaeg oli 02.05.2018. Hindamiskomisjoni otsusega said rahastuse järgmised taotlused:

Meede 1 „Kogukonna areng“

Taotleja

Projekti nimi

KOPi toetus

Taheva Valla Külade Selts

Taheva piirkonna külade arengukava koostamine

1 950,00 €

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA

Minu unistuste suvekool

2 000,00 €

MTÜ Taagepera Külaselts

Õpireis Võrumaale

817,75 €

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts

Tuleohutusalane ennetuspäev kogu perele

1 958,01 €

MTÜ Sooru Arendus

Sooru piirkonna areng uues omavalitsuses

1 872,14 €

MTÜ Vidrike Selts

VIDRIKE AVATUD KÜLAHOOVIDE PÄEV ning küla suveürituste jäädvustamine

2 000,00 €

Mittetulundusühing Kungla

Klassikalistest rokihittidest koosneva muusikalise etenduse lavastamine

2 000,00 €

MTÜ Puka Kogukond

Luuakse Puka "Kogukonna pank"

296,00 €

MTÜ Kappermäe Selts

Tubased tegevused Kappermäel 2018-2019

1 999,72 €

MTÜ Karukäpp

MTÜ Karukäpa 15. tegutsemise aasta tegemised

1 542,70 €

EELK Valga Peetri-Luke Kogudus

Vaimulik laulupäev Valga Jaani kirikus

994,00 €

MTÜ Valgamaa Tuntuks

Põgenemismaja "Rituaal"

2 000,00 €

Valgamaa Kutsehaigete Ühing

Hurmavad metsaannid - tervis laante sügavusest

468,00 €

 

Meede 2  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“

Taotleja

Projekti nimi

KOPi toetus

MTÜ Carma Motoklubi

Carma motoklubi hooldeteenuse laiendamine

1 704,00 €

MTÜ Taagepera Käsitöökamber

Paberkäsitöö teenuste arendamine

489,00 €

MTÜ Stuudio JOY

Stuudio Joy ruumid värskeks 25. juubeliks

1 834,00 €

MTÜ Taagepera Külaselts

Külamaja nõud puhtaks!

384,00 €

Karula Muinsuskaitse Selts

Karula kihelkonna ajalugu esitleva muuseumi loomiseks vajaliku ruumi renoveerimine ja sisustamine

1 989,08 €

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts MTÜ

Rahvakultuuri keskuse 2. korruse siseviimistlustööde lõpetamine

1 999,43 €

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

Paranenud tegevusvõimalused Lüllemäel

1 920,00 €

MTÜ Puka Kogukond

Puka Kogukonna teenustele uute väärtuste loomine

1 702,00 €

2018 kevadvoor meede 1 sisuaruande vorm
2018 kevadvoor meede 1 kuluaruande vorm

2018 kevadvoor meede 2 sisuaruande vorm
2018 kevadvoor meede 2 kuluaruande vorm

 

Programmdokument ja taotlus- ning aruandevormid on leitavad aadressilt: http://www.valgamaa.ee/uldinfo/programmid

Kohaliku omaalgatuse programmi programmdokument

Programmi seletuskiri

Hindamismetoodika

2018 sügisvoor meede 1 taotlusvorm
2018 sügisvoor meede 1 eelarvevorm
2018 sügisvoor meede 1 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 1 kuluaruande vorm
Abimaterjal meetme 1 projektitaotluse koostamiseks

2018 sügisvoor meede 2 taotlusvorm
2018 sügisvoor meede 2 eelarvevorm
2018 sügisvoor meede 2 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 2 kuluaruande vorm
Abimaterjal meetme 2 projektitaotluse koostamiseks

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Heleena Jõgi, Mart Vanags, Triin Jaansalu ja Marika Muru.

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-16; L-P 10-14
15.05-15.09: E-P 10-17

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-17; L 10-14
15.05-15.09: E-R 10-17; L-P 10-15

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

Avatud:
01.06-21.08: E-P10-15
22.08-31.05: T-L 10-15; E,P SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

Avatud:
01.09-31.05: E-R 8-17 (lõuna 12-13)
01.06-31.08: E-R 9-17; L-P 10-14