Menüü


Tulevased sündmused

22 veeb
06 mär
Näitus Johannes Uiga radadel
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
01 apr
01 apr

Arengustrateegia

Arengustrateegia Valgamaa 2035+ avalikustamine

Valgamaa arengustrateegia 2035+ avalikku  väljapanekut on pikendatud kuni 14. jaanuarini  2019.

Maakonna arengustrateegia ülesandeks on suunata maakondliku tasandi (ühis)tegevusi, olla aluseks taotluste esitamisel riiklike toetuste saamiseks ja tuua välja vajadused riikliku poliitika suunamiseks. 

Valgamaa arengustrateegia koostamist ja  avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamist  arengustrateegia koostamise protsessi korraldab Valgamaa Omavalitsuste Liit (VOL). VOL avalikustab Valga maakonna arengustrateegia eelnõu Valgamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Arengustrateegia aastani 2035

Valga maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamist korraldab MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Maakonna arengustrateegia loomine toimub koostöös omavalitsuste ja kogu avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega. Strateegiat on vaja maakonnas ühise soovitud tuleviku määratlemiseks, erinevate arendushuvide tasakaalustatuse tagamiseks ja tegevuskokkulepete  seadmiseks maakonna arenguliste ühishuvide defineerimise kaudu, samuti maakonnaüleste arenguprobleemide ja -vajaduste kaardistamiseks, et kavandada rahastamismeetmeid ja võtta dokument aluseks toetusvahendite delegeerimisel.

Arengustrateegia kinnitatakse hiljemalt 15. jaanuar 2019 maakonna kõikide omavalitsuste (Valga, Tõrva, Otepää) poolt.
Uue Valgamaa arengustrateegia kinnitamiseni kehtib Valgamaa arengustrateegia 2020. 

Lisainfo:

Mare Raid
arengustrateegia koordinaator
tel. 527 7583
 

Valga maakonna arengudokumendid kuni aastani 2020

Maakonna arengustrateegia tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Arengustrateegia on oluline maakonna arenguks vajalike eesmärkide püstitamisel ja soovitud tulemuste saavutamisel. Arengustrateegia praktiline väärtus avaldab kasvavat mõju kohaliku elu edendajatele ja töö tulemuslikkusele. Põhjendatud viited arengustrateegiale on üks argumente erinevatele institutsioonidele sihtotstarbeliste toetuste andmisel.

Iga maakonna arengustrateegia on omamoodi unikaalne, sest on praktikas suurel määral mõjutatud konkreetse maakonna kontekstist, lahendamist vajavate probleemide äratundmisest ja arenguvajaduste mõistmisest. Valgamaa arengustrateegia koondab endas kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, kolmanda sektori ja Valgamaa elanikkonna huvisid.

Maakonna areng on pidev protsess, kuid arengustrateegia näitab ära üldise raamistiku ja suundumused. Kavandatud tegevuste elluviimine aitab omakorda kaasa arengustrateegias püstitatud eesmärkide saavutamisele. 

Maakonna arendusdokumendid (sh. valdkondlikud arendusdokumendid) kuni aastani 2020 on leitavad lingitult allpool ning ka aadressil: http://www.maavalitsus.ee/valgamaa

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-16; L-P 10-14
15.05-15.09: E-P 10-17

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-17; L 10-14
15.05-15.09: E-R 10-17; L-P 10-15

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

Avatud:
01.06-21.08: E-P10-15
22.08-31.05: T-L 10-15; E,P SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

Avatud:
01.09-31.05: E-R 8-17 (lõuna 12-13)
01.06-31.08: E-R 9-17; L-P 10-14